Despre noi

Departamentul nostru este unul din cele mai vechi din Universitatea Politehnica din Bucureşti. El acopera Întreg domeniul termic …. (citeşte)

Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice

Programe de studii

În cadrul departamentului se defăşoară un program de studii de licenţă şi unul de master.....(citeşte)

Cercetare ştiinţifică

Utilizarea resurselor regenerabile de energie şi a combustibililor neconvenţionali sunt principalele direcţii, dar nu singurele... (citeşte)

Colaborări

Studenţii care urmează programele de studii pot participa la schimburi interna– ţionale cu alte facultăţi... (citeşte)

Noutaţi

În această pagină se pot afla elemente legate de activitatea departamentului şi a studenţilor..... (citeşte)